یادت برای من...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

"یادت" برای من همچون سیگار پیرمردی است، که سالهاست میگوید: 
"این نخ آخر است..."


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ??
اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 67 بازدید