انسان های ساده...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

"انسان های ساده" را احمق فرض نکنید، باور کنید آن ها خودشان نخواسته اند هفت خط باشند...!


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 110 بازدید