تــو ماهــی و مـن ...

ماهی حوض ماه نقاشی

تــو ماهــی و مـن ماهـی این برکـه ی کــاشی

انـــدوه بــزرگـی ســت زمـــانی کــــه نبـــاشی

آه از نفــــس پـــاک تـــو  و صبــــح نشــابــــور

از چـــشم تـــو و حجـــره ی فیـــروزه تراشـــی

پلکــــی بـــزن ای مخــزن اســرار کـه هـر بــار

فیـــروزه و الـــماس بــه آفـــاق بپــــاشـــــــی

ای بـــاد سبـــک ســـار مـــرا بگــذر و بگــــذار 

هشـــدار کــه آرامـــش مــــا را نخـــراشــــــی

هــرگــز بـــه تـــو دستــم نرســد مـــاه بلنــــدم

انــدوه بــزرگــی ســت چــه بــاشی چه نبـاشی

/ 4 نظر / 68 بازدید
نرگس

دو چشمات مشک پاره یا ابوالفضل رقیه بی قراره یا ابوالفضل بکش تیر از نگاه آسمونیت بذار بارون بباره یا ابوالفضل میدونی امروز هوای شهر ما بارونیه ...آدم دلش هوایی میشه..

داش مجید

هشدار که آرامش ما را نخراشی!

سلام من متناتونو خیلی دوس دارم، وبلاگ قبلیتونو خیلی دنبال میکردم ، اگه میشه مطالب مطالب بیشتری روزانه بذارید ممنون.

سلام من متناتونو خیلی دوس دارم، وبلاگ قبلیتونو خیلی دنبال میکردم ، اگه میشه مطالب مطالب بیشتری روزانه بذارید ممنون.