بادبادک و ایمان!

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

آن جایی که باد نمی وزد، آدم ها دو دسته می شوند؛

آن هایی که بادبادکشان را جمع می کنند

و آن هایی که می دوند تا بادبادکشان بالا بماند.

/ 0 نظر / 87 بازدید