کودکی...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

"کودکی" را دوست داشتم؛ روزهایی که به جای دلم، زانوهایم زخم بود...!

*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 90 بازدید