مقاله علمی درباه دعا کردن??طبق پژوهشهای میدانی دکتر روتلج در سال 2013 ، بیش از نیمی از مردم آمریکا هر روز دعا میکنند!
و 75 درصد مردم آمریکا اعتقاد دارند دعا کردن نقش مهمی در زندگی روزمره شان دارد.

??در این گزارش اثرات جالبی برای دعا ذکر میکند:


1. دعا قدرت کنترل ماهیچه های بدن را افزایش میدهد ...

2. دعا در کنترل خشم و مهربان بودن موثر است.
3. دعا کردن برای شخص خاص باعث میشود انسان زودتر از خطای او بگذرد.
4. دعا احساس وحدت و اعتماد به یکدیگر را بالاتر میبرد.
5. دعا اثرات منفی و مخرب استرس را کاهش میدهد.برای مطالعه مقاله از سایکولوجی تودی کلیک کنید.

/ 0 نظر / 166 بازدید