ظاهر و باطن کار...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط مفهومی

اختلاف طبقاتی است بین ظاهر و باطن انسان ها...


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 356 بازدید