سعی کنید

✅ سعی کنید مدت احساس منفی یا ناخوشایند را کاهش دهید.

❇️ اگر مدت زمان تجربه احساسات ناامیدکننده خیلی طولانی است، می توانید مدت آنها را کاهش دهید.

✳️ اگر خوب دقت کنید حتما کاری انجام می دهید که وحشت یا افسردگی شما طولانی می شود؛

✅ برای مثال احتمالا به خودتان
می گویید:
"این اتفاق یک فاجعه است و نمی توانم آنرا تحمل کنم."
البته وقتی برای رفع رویدادهای فعال کننده ی ناخوشایند کاری نمی کنید، احساسات منفی همچنان ادامه خواهند یافت.

✳️ برای کاهش مدت احساسات ناراحت کننده ای مثل افسردگی و احساس بی ارزشی کردن، "بایدهای" نگه دارنده ی این احساسات را شناسایی کرده و آنها را به "خواسته، میل و ترجیح" تغییر دهید.

✅ به جای نشخوار افکار و تصورات غم انگیز، کمتر به این چیزها فکر کنید.
از فنون آرام سازی عضلانی و پرت کردن حواس استفاده کنید.

✳️ خودتان را به کارهای سازنده و لذتبخش مشغول کنید و برای رفع موانع و مشکلات، اقدام عملی کنید.


اراده به خردورزی
دکتر علی صاحبی

/ 0 نظر / 153 بازدید