لطفا خودت باش!

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

" خودت باش" اما نه خودِ منفعلت و نه خودِ معمولیِ خودت، بهترینِ خودت باش...


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 240 بازدید