صخره در مسیر رود

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

اگر صخره در مسیر رود نبود، رود هیچ آوازی سر نمی داد...


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 124 بازدید