خیلی حرف است...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

"خیلی حرف است" ، وفادار دست هایی باشی که حتی یک بار هم لمسشان نکرده ای...


*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 100 بازدید