قله قاف ...

همراه بسیار است ، اما همدمی نیست

مثل تمام غصه ها، این هم غمی نیست

 

دلبسته ی اندوه دامنگیر خود باش

از عالم غم دلرباتر عالمی نیست

 

کار بزرگ خویش را کوچک مپندار

از دوست دشمن ساختن کار کمی نیست

 

چشمی حقیقت بین کنار کعبه می گفت

انسان فراوان است ، آدمی نیست

 

آن قله ی قافی که می گویند، عشق است

جایی که تا امروز بر آن پرچمی نیست

 

فاضل نظری

/ 1 نظر / 145 بازدید
م.رهایی

اشعار خوبی داره فاضل نظری ...این شعرش هم شعر بسیار خوبیه.عالی بود