تن آدمی شریفست...

عکس نوشته احتصاصی نقطه سرخط

 تن آدمی شریفست به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت...
*سعدی

 

*عکسنوشته های اختصاصی نقطه سرخط، هر روز در ?? اینستاگرام نقطه سرخط

/ 0 نظر / 95 بازدید