کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٤/٦/۱٠

شناخت شخصیت افراد با امضاء !

کلمات کلیدی :متن کوتاه، امضا، شخصیت شناسی، روانشناسی

امضا و شخصیت افراد

 
کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می کنند انسان های منطقی هستند
کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر
 غیر منطقی هستند
کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند
کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسا نهای منظّم هستند
کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده اند
کسانی که پیچیده امضاء می کنند شکّاک هستند
کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند
کسانی که در امضای خود فامیل م ینویسند دارای منزلت هستند
کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند ، کسانی هستند که میخواهند به قله برسند
کسانی که الان دارن با خود امضا میکنند خیلی خنگ هستند که یادشون نیست 
امضا شون چه شکلیه!!!!