فعلا نه
کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٥/٥/٦

وقتی ...

کلمات کلیدی :روانشناسی، جملات انگیزشی، امید به زندگی، شروع تازه

انگیزشی امید

وقتى روز جدیدى شروع مى شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمى کن؛

وقتى به تاریکى رسیدى، جرأت کن و اوّلین کسى باش که شمعى روشن مى کند؛

وقتى بى عدالتى وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که آن را محکوم مى کند؛

وقتى به دشوارى برخوردى، جرأت کن و به کارت ادامه بده؛

وقتى به نظرت مى رسد زندگى دارد به زمینت مى زند، جرأت کن و با مشکل بستیز؛

وقتى احساس خستگى و ناامیدى مى کنى، جرأت کن و به راهت ادامه بده؛

وقتى زمانه سخت مى شود، جرأت کن و از آن سخت تر شو؛

وقتى پایان یک عشق آزارت مى دهد، جرأت کن و دوباره عاشق شو؛

وقتى کسى را در رنج دیدى، جرأت کن و او را التیام بده؛

وقتى کسى را دیدى که گم شده است، جرأت کن و راه را به او نشان بده؛

وقتى دوستى به زمین افتاد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که دستش را به سویش دراز مى کند؛

وقتى احساس شادمانى مى کنى، جرأت کن و دل کسى را شاد کن؛

جرأت کن و به بهترین کسى که مى توانى، تبدیل شو؛۱۳٩٤/٦/۱٠

شناخت شخصیت افراد با امضاء !

کلمات کلیدی :متن کوتاه، امضا، شخصیت شناسی، روانشناسی

امضا و شخصیت افراد

 
کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می کنند انسان های منطقی هستند
کسانی که بر عکس عقربه های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می کنند و بیشتر
 غیر منطقی هستند
کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند
کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسا نهای منظّم هستند
کسانی که با فشار امضاء می کنند در کودکی سختی کشیده اند
کسانی که پیچیده امضاء می کنند شکّاک هستند
کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می نویسند خودشان را در فامیل برتر می دانند
کسانی که در امضای خود فامیل م ینویسند دارای منزلت هستند
کسانی که اسمشان را می نویسند و روی اسمشان خط می زنند شخصیت خود را نشناخته اند
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می کنند ، کسانی هستند که میخواهند به قله برسند
کسانی که الان دارن با خود امضا میکنند خیلی خنگ هستند که یادشون نیست 
امضا شون چه شکلیه!!!!