فعلا نه
کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٤/۱٠/٢٩

کدام پل

کلمات کلیدی :شعر کوتاه عاشقانه، دلنوشته، متن کوتاه آرزوها، آسایش

آسمان شب متن آرزوها

دختران شهر 

به روستا فکر می کنند

دختران روستا در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک

می میرند

کدام پل

در کجای جهان

شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد!

گروس عبدالملکیان۱۳٩٤/٩/٢۸

کوچه های برگریزان

کلمات کلیدی :عکس نوشته عاشقانه، عکس نوشته های زیبا، دلنوشته، متن کوتاه عاشقانه

باید کمی آهسته تر بروی ...

من که هیچ،

کاش به فکر درختان باشی ...

حتی تصور دور شدنت 

اشک شاخه هایشان را در می آورد ...۱۳٩٤/٩/٢٥

برگ های زرد

کلمات کلیدی :دلنوشته، متن کوتاه عاشقانه، عکس متحرک، gif images

تصاویر متحرک پاییز gif images

این برگ های زرد 

به خاطر پاییز نیست 

که از شاخه می افتند

قرار است تو از این کوچه بگذری

و آن ها

پیشی می گیرند از یکدیگر

برای فرش کردن مسیرت ...۱۳٩٤/٩/٢٥

برگرد ...

کلمات کلیدی :دلنوشته، عکس نوشته امام زمان، امام زمان، عاشقانه

دلنوشته امام زمان 

این روز ها هوا آنقدر آلوده است

که همه می دانند تو رفته ای ...

تمام شهر را هاله ای از نبودنت پر کرده است ...

آخرین سبزه های امیدم را

گره می زنم به دعای فرج ...

می دانی آخر،

مرگ و زندگی یک شهر به قدم های تو بستگی دارد !

برگرد ... ۱۳٩٤/۸/۳٠

بعضی ها

کلمات کلیدی :دلنوشته، نکته های کوچیک زندگی من، متن کوتاه، عکس های زیبا

 پدر بزرگ مادربزرگ

بعضی ها؛ شبیه عطر بهارنارنجی هستند

در کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ دلت، نفس میکشی...

آنقدر عمیق؛ که عطر بودنشان را تا آخرین ثانیه ی عمرت؛ در ریه هات

ذخیره کنی...

بعضی ها؛ شبیه ماهی قرمز کوچکی هستند که

افتاده اند در تنگ بلورین روزگارت؛ جانت را با جان و دل در هوایشان؛

تازه  میکنی...

بعضی ها؛....

بعضی ها؛ آرامش مطلقند؛ لبخندشان...

تلالو برق چشمانشان؛ صدای آرامشان...

اصلِ کار، تپش قلبشان...

انگار که یک دنیا آرامش را به رگ و ریشه ات تزریق میکند ...

و آنقدر عزیزند؛ آن قدر بکرند؛ که دلت نمی آید حتی یک انگشتت

هم بخورد بهشان... میترسی تمام شوند و تو بمانی و یک دنیا حسرت...

بعضی ها؛ بودنشان...

همین ساده بودنشان...

همین نفس کشیدنشان؛ یک عالمه لبخند می نشاند روی گوشه لبمان...

اصلا خدا جان؛ در خلقت بعضی ها؛ سنگ تمام گذاشته ای ...

سایه شان کم نشود از روزگارمان ...۱۳٩٤/۸/۱۳

تــــو ....

کلمات کلیدی :دلنوشته، دل نوشته های کوتاه، عکس عاشقانه، جملات عاشقانه

گل شقایق

هرکس "تو"یی دارد و در تمام روزمرگی هایش به "تو"یی فکر میکند.

اصلا بدون اینکه انسان "تو" داشته باشد هیچ چیز زیبا نیست.

تو هم "تو"یی داری…

همان طور که من "تو"یی دارم...و تمام گذشتگان ما نیز..!

گاهی"تو"ات را گم میکنی!

"تو"ات دیگر نیست و "او" می نامیش.

اما … خودت را گول نزن… او همیشه "تو" باقی می ماند،

همان "تو"یی که تمام لبخندها.. ترانه ها......

و تمام خودت را برایش پس انداز می کنی که روزی بگویی :تقدیم به تو

مثل این متن که تقدیم به یک " تو" است۱۳٩٤/۸/٦

بیشتر از من ...

کلمات کلیدی :مادر، ارتباط با خدا، عکس نوشته های زیبا، دلنوشته

مادر کودک نوزاد خدا دلبند۱۳٩٤/۸/٤

داغ شقایق

کلمات کلیدی :متن کوتاه، دلنوشته، گل شقایق، داغ

گل شقایق دشت

شقایق گفت با خنده : نه تب دارم ، نه بیمارم  !
اگر سُرخم چنان آتش ، حدیث دیگری دارم !

گلی بودم به صحرایی ، نه با این رنگ و زیبایی 
نبودم آن زمان هرگز ، نشان عشق و شیدایی 

یکی از روزهایی که زمین تب دار و سوزان بود 
و صحرا در عطش می سوخت ،

تمام غنچه ها تشنه و من بی تاب و خشکیده ،

تنم در آتشی می سوخت.. 

ز ره آمد یکی خسته ،

به پایش خار بنشسته...

و عشق از چهره اش پیدای پیدا بود 

ز آنچه زیر لب می گفت ؛ شنیدم ، سخت شیدا بود...

نمی دانم چه بیماری به جان دلبرش افتاده بود اما

طبیبان گفته بودندش

اگر یک شاخه گل آرد از آن نوعی که من بودم

بگیرند ریشه اش را ... بسوزانند !

شود مرهم برای دلبرش آندم شفا یابد .

چنانچه با خودش می گفت ، بسی کوه و بیابان را

بسی صحرای سوزان را ، به دنبال گلش بوده
و یک دم هم نیاسوده ،

که افتاد چشم او ناگه به روی من
بدون لحظه ای تردید ، شتابان شد به سوی من

به آسانی مرا با ریشه از خاکم جدا کرد و 
به ره افتاد و او می رفت ،

و من در دست او بودم 
و او هرلحظه سر را رو به بالا شکر می کرد و.... پس از چندی

هوا چون کوره ی آتش ،
زمین می سوخت 

و دیگر داشت در دستش تمام ریشه ام می سوخت ..!

به لب هایی که تاول داشت گفت :

چه باید کرد؟

در این صحرا که آبی نیست ،

به جانم ، هیچ تابی نیست !

اگر گل ریشه اش سوزد ؛

وای بر من ! برای دلبرم ، هرگز دوایی نیست..! 

و از این گل ، که جایی نیست !


خودش هم تشنه بود اما نمی فهمید حالش را...

 چنان می رفت ومن در دست او بودم ،

و حالا من تمام هستِ او بودم...

دلم می سوخت ، اما راه پایان کو ؟ 
نه حتی آب ، نسیمی در بیابان کو ؟

داشت در دستش تمام جان من می سوخت ،
که ناگه روی زانوهای خود خم شد ،

دگر از صبر او کم شد 
دلش لبریز ماتم شد ،

کمی اندیشه کرد آنگه مرا در گوشه ای از آن بیابان کاشت ،
نشست و سینه را با سنگ خارایی زهم بشکافت ، 

صدای قلب او گویی جهان را زیرو رو میکرد !

زمین و آسمان را پشت و رو می کرد،

و هر چیزی که هرجا بود ، با غم رو به رو می کرد .

نمی دانم چه می گویم ؟!!!

به جای آب ،

خونش را به من میداد و بر لبهای او فریاد...

 

 

بمان ای گل ، که تو تاج سرم هستی ،
دوای دلبرم هستی ... بمان ای گل !!

و من ماندم نشان عشق و شیدایی

و با این رنگ و زیبایی ؛


و نام من شقایق شد


گل همیشه عاشق شد ...

 ۱۳٩٤/٧/۱

دل سپرده

کلمات کلیدی :دیالوگ فیلم، دلتنگی، دلنوشته، دل سپرده

دیالوگ فیلم خداحافظ رفیق مسلم

مرتضی : چی میخوای مسلم ..؟

مسلم: دلتنگ رفتنم ...

مرتضی: مسلم دلش رو گذاشت تو مشت حسین و رفت کوفه ...

دیگه دلی نداشت که تو غربت کوفه بگیره یا تنگ بشه ...

اگه مسلمی چرا تسلیم نیستی ....

اگر دل دادی چرا بی دل نیستی ...؟

 

ای خدای مسلم بن عقیل!

وقتی معشوق هست، هیچ عاشقی تنها نیست. حتی اگر همه عالم، کوفه شود، همه ی درها بسته گردد و همه ی دسته ها آلوده به خدعه.۱۳٩٤/٦/۱۳

خدا منتظره!

کلمات کلیدی :ارتباط با خدا، صحبت با خدا، مناجات زیبا، دلنوشته

عکس دعا ،قنوت و خدا

خدایا!

امان از این همه حجاب! حجاب جهل، حجاب علم، حجاب عمل، حجاب عُجب، حجاب نان و نام و مقام، حجاب آبرو...

تا وقتی که این پرده ها هست، دیدار تو ممکن نیست.

ما عاجزیم از دیدن این پیله ها که به دور خود تنیده ایم. خودت ما را برهان.

خدایا!

همه ی عشق ها، جاده ها منتهی به توست. موانع را از پیش پای وصال بردار.

خدایا!

سبک آمده ام و با دست های تهی، سنگین بازم گردان.

خدایا!

سنگین آمده ام و با کوله باری از گناه، سبک بازم گردان.

خدایا!

بازم مگردان!۱۳٩٤/٦/۸

خداوندا !

کلمات کلیدی :صحبت با خدا، ارتباط با خدا، دلنوشته، عکس نوشته زیبا

عکس نوشته خدا

خداوندا!

در این برهوت عاطفه، هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست، گرامی بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مکن.

خداوندا!

کاری بکن که دل قرار بگیرد!

خداوندا!

دینمان را از سیاستمان جدا مکن و دینمان را ابزار سیاستمدارن قرار مده و دینمان را تابع سیاستمان مپسند.

خداوندا!

به هرکه میوه سنگین عشق میدهی، شاخه وجودش را می شکنی. تو خود مرهم شاخه های شکسته باش.