کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٤/٦/٧

خط خطی ها ...

کلمات کلیدی :خط خطی ها، جملات خنده دار، جملات خیلی کوتاه، کاریکلماتور

خط خطی های فکر

چند جرعه کاریکلماتور طنز برای زدن به بدن !!
-------------------------------------------------
1- در نمایشِ ایستادگی مترسک ، کلاغ ها چون سگ ترسیده بودند.
----------------------------------------------------------
2- برایش وقت گذاشتم ، به ساعت اش هدیه داد.
----------------------------------------------------------
3- وقتی با « دنیا » هستم ،در « دنیا » نیستم.
----------------------------------------------------------
4- خواب سنگینم ، کمر چشمم را رگ به رگ کرد.
----------------------------------------------------------
5- شهر « بازی » دلش، « تاب » نداشت.
----------------------------------------------------------
6- وقتی « می رفت » با هر صدایی ، « بر می گشت ».
----------------------------------------------------------
7- تا خواستم خوابم« بیآید » با خمیازه به پیشوازش « رفتم ».
----------------------------------------------------------
8- وقتی به سفر می روی ، نمازهایم را شکسته می خوانم.
----------------------------------------------------------
9- یک جای کارش می لنگید ، اخراجش کردم.
----------------------------------------------------------
10- وقتی جوش می آورم ، حرف های خامم ، پخته می شوند.
----------------------------------------------------------
11- گوش هایم روزه می گیرند ، وقتی سکوت می کنی.
----------------------------------------------------------
12- تا در آغوشش میکشم ، گل های پیراهنم را آبیاری می کند.
----------------------------------------------------------
13- برای تشنگی ام ، زخمم آب آورد.
----------------------------------------------------------
14 -اذان که قد کشید ، قامت خم کردم.
----------------------------------------------------------
15- تا جبهه می گیرم، موجی می شوم.