فعلا نه
کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٥/٥/٦

وقتی ...

کلمات کلیدی :روانشناسی، جملات انگیزشی، امید به زندگی، شروع تازه

انگیزشی امید

وقتى روز جدیدى شروع مى شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمى کن؛

وقتى به تاریکى رسیدى، جرأت کن و اوّلین کسى باش که شمعى روشن مى کند؛

وقتى بى عدالتى وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که آن را محکوم مى کند؛

وقتى به دشوارى برخوردى، جرأت کن و به کارت ادامه بده؛

وقتى به نظرت مى رسد زندگى دارد به زمینت مى زند، جرأت کن و با مشکل بستیز؛

وقتى احساس خستگى و ناامیدى مى کنى، جرأت کن و به راهت ادامه بده؛

وقتى زمانه سخت مى شود، جرأت کن و از آن سخت تر شو؛

وقتى پایان یک عشق آزارت مى دهد، جرأت کن و دوباره عاشق شو؛

وقتى کسى را در رنج دیدى، جرأت کن و او را التیام بده؛

وقتى کسى را دیدى که گم شده است، جرأت کن و راه را به او نشان بده؛

وقتى دوستى به زمین افتاد، جرأت کن و اوّلین کسى باش که دستش را به سویش دراز مى کند؛

وقتى احساس شادمانى مى کنى، جرأت کن و دل کسى را شاد کن؛

جرأت کن و به بهترین کسى که مى توانى، تبدیل شو؛۱۳٩٥/۳/۱۳

به نوعی دیگر...

کلمات کلیدی :آینده، متن کوتاه زیبا، هوای تازه، امید به زندگی

تصاویر مفهومی

 

از یک جایی به بعد آرام میگیریم
بزرگ می شویم،
بالغ می شویم،
پای تمام اشتباهاتمان می ایستیم،
قبول می کنیم گذشتهِ امان را،
انکار نمی کنیم آن را،
نا دیده اش نمی گیریم،
حذفش نمی کنیم.
اجازه می دهیم هر چه هست، هر چه بوده،
در همان گذشته بماند.

حالا باید آینده را بسازیم،
از نو
به نوعی دیگر...
یاد می گیریم زندگی یک موهبت است
غنیمت است
نعمت است.

یاد میگیریم قدرش را بدانیم....
همه ی اینها را که فهمیدیم،
یک آرامشی می آید می نشیند توی دلمان،
توی روح و روانمان ...
اصلن از یک جایی به بعد
حالمان خوب می شود.