فعلا نه
کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٥/۱/٢٦

زیبـاتـرین آرزو

کلمات کلیدی :شب آرزوها، زیباترین آرزو، تبریک شب آرزوها، حسین جنتی

زیباترین آرزو

ما خستـه ایم! خسـته به معنای واقعی

دلهــای ما شکستـه به معنـای واقعــی!

 

ما لشـکریم! لشـکر پخش و پلا که دیـد؟

خیــل ز هم گسستــه به معنـای واقعـی


این زخم سجـده نیست به پیشانی ام رفیق

جــای دری سـت بستـه بــه معنــای واقعـــی


از بــــادبــــان نخیــــزد و از نـــاخــــدا، بخــــار

کشتـی بـه گل نشستـه بـه معنای واقعـی


تنـگ است جای مـا و چنین است حـال مـا :

بــاغــی درون هستــه! بـه معنــای واقعــی

حسین جنتی

******

بهتریـن آرزو

 ****  اللهم عجـل لولیـک الفــرج  ****