فعلا نه
کانال تلگرام وبلاگ
اینستاگرام نقطه سرخط
جملات ناب به همراه تصاویر کمیاب ، جملات تاثیر گذار به همراه تصاویر ماندگار ...

۱۳٩٤/٧/۱۱

یــک روز عزیـــز تـــو می آیـــد ...

کلمات کلیدی :شعر زیبا، غدیر، تبریک، ولایت

عید غدیر نجف امام علی عکس نوشته شعر

"اکمَلتُ لکُم دینکُم" این دست امیــر است 
تاریـــخ نـــگاران بنویـــسید غدیــــر اســت

در حین نمـــاز از نظــر عــرش مـــی افتیم 
ایـــن درد دل آخـــر انـــگشتر و تیــر است

بــر سفــره به غیــر از نمــک و نــان نگذارید 
آنقدر نمک خورده به هر زخم که سیر است

از در چـــــه بگویـــم که یل فـــاتح خیبــــــر 
از خـــاطره ای مثــل در سوخته پیــر است

در ســـوگ تــــو از مـــاه همین قدر بگویم 
بالای سر شیــر خــدا کاسه ی شیر است

یــک روز عزیـــز تـــو می آیـــد کــه ببینـــــد 
هر آه تـــو یـــک یوســفِ در چاه اسیـر است

هـــرچند غم و غصه ی این مــــرد زیاد است 
ای شعـــر! فراموش کن امروز غدیـــر است

سید سعید صاحب علم